Återvinningshelg i Sigtuna stad 20 - 21/10 vi finns på infart till Prästängens sporthall. Passa på att besöka oss och lämna in grovafall, farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruk, bilarna står uppställda mellan klockan 10.00 -14.00, Välkomna!

Vi är Sigtuna Vatten & Renhållning AB

Vårt ansvar är att leverera dricksvatten, ta hand om avloppsvattnet och hantera ditt avfall.

Vatten

Sigtuna Vatten & Renhållning AB  ansvarar för vattenförsörjningen och avloppsomhändertagandet i kommunens tätorter.

Läs mer

Renhållning

Sigtuna kommun är en ekokommun som värnar om miljön. Som invånare i Sigtuna kommun finns det mycket du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer