Abonnemang

Abonnent och därmed kund är den som är lagfaren ägare till fastigheten. Det är alltså fastighetsägaren som är betalningsansvarig för VA- och renhållningsavgifterna, även om bostaden är uthyrd.