Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Nytt vatten- och avloppsabonnemang

Här finns blankett och mer information om hur du går tillväga för att kunna ansluta till den allmänna VA-anläggningen.

För anslutning till och rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen ska anmälan lämnas på blankett för vatten och avloppsinstallation. Blanketten hittar du längre ner, det går självklart bra att även kontakta kundtjänst och få blanketten hemskickad.

För frågor angående anläggningsavgifter, anmälan vid inkoppling av vatten och avlopp,  hantering av fastighetens servisventil i gatan och uppsättning av vattenmätare kontakta vår kundtjänst.

Observera att avstängningsventilen i gatan endast får hanteras av oss!