Avgifter renhållning

Fastighetsägare och tomträttsinnehavare inom kommunen är skyldiga att anmäla hämtning av avfall till Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Renhållningstaxa 2018

Renhållningstaxan har reviderats och ny gäller från 2018-01-01, länk till taxan finns längre ner på sidan.

Avgifterna är uppdelade på en rörlig kostnad och en fast grundavgift. Grundavgiften varierar beroende på vilken typ av fastighet du bor i. Den rörliga avgiften beror bland annat på hur ofta och hur mycket avfall som hämtas. Genom att minska på avfallsmängden kan du alltså sänka dina kostnader.

GRUNDAVGIFTER

Villa

Villor räknas till kategorin ”småhus” – det vill säga hushåll som är permanentbostäder, och som har en egen faktura. De får elavfallshämtning två gånger per år och tömning av röd box tre gånger per år. Grundavgiften är 820 kronor per år. 

En- och tvåfamiljershus med gemensam behållare

Grundavgiften är 505 kronor per hushåll.

Fritidshus

Den årliga grundavgiften för sophämtningen är 560 kronor per år.
Avfall hämtas från fritidshus från 1 maj – 30 september.

 Flerfamiljshus

Grundavgiften är 505 kronor per hushåll.

Nedladdningsbara dokument: