Byggvatten

Vid husbyggnation kan du ansluta din fastighet till byggvatten. Allt byggvatten som levereras ska mätas. Var anslutning kan ske avgörs i samråd med oss efter anmälan om byggvatten. En vågrätt placerad konsol för vattenmätare med avstängningsventiler före och efter mätaren ska finnas. Platsen ska vara köldskyddad/uppvärmd.

Observera att avstängningsventilen i gatan endast får hanteras av oss! 

Om ditt ärende gäller Steninge Slottsby eller Sigtuna Stadsängar finns särskild information att hämta längre ner på sidan.

Anmäl att du behöver byggvatten via formuläret nedan. Fält markerade med en asterisk (*) måste fyllas i för att du ska kunna skicka in anmälan. 

Anmälan om byggvatten