Container beställning

För att beställa en container för insamling av brännbart hushållsavfall, grovavfall, metallskrot eller trädgårdsavfall fyll i formuläret nedan.

Det är förbjudet att lämna farligt avfall och elavfall i container.

Container beställnig  
Beskriv utställningsplats för container
Storlek på container
Antal container
   
Avfallstyp
 
Om avfall blandas och det finns farligt avfall och/eller elavfall i container tas en sorteringsavgift ut.