Miljöstation i Sigtuna stad är stängd. Farligt avfall lämnas in på Brista ÅVC, eller på någon av våra återvinningsghelger då ni även kan boka tömning av er RÖDA BOX.

Container beställning

För att beställa en container för insamling av brännbart hushållsavfall, grovavfall, metallskrot eller trädgårdsavfall fyll i formuläret nedan.

Det är förbjudet att lämna farligt avfall och elavfall i container.

Container beställnig  
Beskriv utställningsplats för container
Storlek på container
Antal container
   
Avfallstyp
 
Om avfall blandas och det finns farligt avfall och/eller elavfall i container tas en sorteringsavgift ut.