Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Ansökan om byte av storlek på grönt kärl

Vill du byta storlek på ditt gröna kärl? Passa på att göra det via nedanstående formulär!

I renhållningstaxan som finns under fliken "Avgifter Renhållning" hittar du prisuppgifter för de olika storlekarna. Din nuvarande kärlstorlek hittar du på din faktura.

Fält markerade med en asterisk (*) måste fyllas i.

Byte av grönt kärl
Nuvarande storlek*
 
Storleksändring*