Återvinningshelg i Sigtuna stad 29/9 - 30/9. Passa på att besöka oss och lämna in grovafall, farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruk.

Vi finns på infart till Prästängens sporthall och bilarna står uppställda mellan klockan 10.00 -14.00 - Välkomna!

Nytt avfallsabonnemang

Kommunen har monopol på att samla in och transportera bort hushållens avfall.

Vi erbjuder två olika typer av abonnemang för hushållen, sorterat eller osorterat abonnemang.

Sorterat abonnemang innebär att man har två kärl ett grönt för brännbart avfall och ett brunt för matavfall. Då sorteras matavfall ut från övrigt avfall och samlas i matavfallspåsar som läggs i det bruna kärlet.

Osorterat abonnemang innebär att man har ett grönt kärl där man lägger allt sitt brännbara hushållsavfall.

Du som bygger nytt hus i Sigtuna kommun måste kontakta kundtjänst för att få ett avfallsabonemang alternativt fylla i formulär om nytt avfallsabonnemang.