Återvinningshelg i Sigtuna stad 29/9 - 30/9. Passa på att besöka oss och lämna in grovafall, farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruk.

Vi finns på infart till Prästängens sporthall och bilarna står uppställda mellan klockan 10.00 -14.00 - Välkomna!

Uppehåll i avfallshämtning

Villkor för uppehåll i hämtning:

Ansökningsblankett längst ner måste skrivas ut, fyllas i och skickas in. Vi kan även skicka en blankett per post om du kontaktar kundtjänst.

Fastigheten måste vara obebodd under en sammanhängande period om minst tre månader. Grundavgift debiteras även vid uppehåll i hämtning.

Nedladdningsbara dokument: