Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Uppehåll i avfallshämtning

Villkor för uppehåll i hämtning:

Ansökningsblankett längst ner måste skrivas ut, fyllas i och skickas in. Vi kan även skicka en blankett per post om du kontaktar kundtjänst.

Fastigheten måste vara obebodd under en sammanhängande period om minst tre månader. Grundavgift debiteras även vid uppehåll i hämtning.

Nedladdningsbara dokument: