Miljöstation i Sigtuna stad är stängd. Farligt avfall lämnas in på Brista ÅVC, eller på någon av våra återvinningsghelger då ni även kan boka tömning av er RÖDA BOX.

Uppehåll i avfallshämtning

Villkor för uppehåll i hämtning:

Ansökningsblankett längst ner måste skrivas ut, fyllas i och skickas in. Vi kan även skicka en blankett per post om du kontaktar kundtjänst.

Fastigheten måste vara obebodd under en sammanhängande period om minst tre månader. Grundavgift debiteras även vid uppehåll i hämtning.

Nedladdningsbara dokument: