Nytt abonnemang för verksamheter

Du som driver ett företag måste enligt lag ha ett avfallsabonnemang på hushållsavfall hos Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Hushållsavfall är det avfall som uppkommer och som läggs i sopkorgar och vid lokalvård; på kontor, i lokaler, i luchrum och på toaletter. Men, inte det avfall som uppkommer vid produktion.

Det finns olika abonnemang för sorterat och osorterat avfall, ansök om abonnemang genom att fylla i formulär om "Nytt avfallsabonnemang".

Ska du bedriva café, gatukök, hamburgerbar, konditori, pizzeria, restaurang eller salladsbar så måste du även ha en fettavskiljare.

Lär mer om våra abonnemang i renhållningstaxan.

Nytt abonnemang för företag
Val av sorterat eller osorterat abonnemang. Vid sorterat abonnemang ingår ett brunt kärl för matavfall på 140 liter. Avfall hämtas en gång per vecka.
Val av abonnemang
Välj storlek på det gröna kärlet för brännbart avfall
Val av kärl
Dragavstånd enligt taxa