Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Container beställning

För att beställa en container för insamling av brännbart hushållsavfall, grovavfall, metallskrot eller trädgårdsavfall fyll i formuläret nedan.

Det är förbjudet att lämna farligt avfall och elavfall i container.

Container beställnig  
Beskriv utställningsplats för container
Storlek på container
Antal container
   
Avfallstyp
 
Om avfall blandas och det finns farligt avfall och/eller elavfall i container tas en sorteringsavgift ut.