Återvinningshelg i Sigtuna stad 29/9 - 30/9. Passa på att besöka oss och lämna in grovafall, farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruk.

Vi finns på infart till Prästängens sporthall och bilarna står uppställda mellan klockan 10.00 -14.00 - Välkomna!

Container beställning

För att beställa en container för insamling av brännbart hushållsavfall, grovavfall, metallskrot eller trädgårdsavfall fyll i formuläret nedan.

Det är förbjudet att lämna farligt avfall och elavfall i container.

Container beställnig  
Beskriv utställningsplats för container
Storlek på container
Antal container
   
Avfallstyp
 
Om avfall blandas och det finns farligt avfall och/eller elavfall i container tas en sorteringsavgift ut.