Fettavskiljare

Fett orsakar ofta problem med stopp avloppsledningarna. Därför ställer vi krav på att fettavskiljare ska finnas i verksamhetslokaler där mat/livsmedel tillagas och bereds.

Fettutsläpp från restauranger, gatukök, livsmedelsaffärer mm orsakar på många håll problem i avloppsledningarna. I ledningarna sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett fastnar i rören och kan orsaka stopp i ledningsnätet. Konsekvenserna kan bli översvämning av avloppsvatten i källarutrymmen eller att orenat vatten kommer ut i vattendragen. Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) får fastighetsägare inte släppa ut fett i större mängder. Vi har bara skyldighet att ta emot spillvatten av hushållskaraktär.

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Hamburgerbar
 • Konditori
 • Charkuteri
 • Tillverkningskök
 • Friteringsanläggning
 • Personalmatsal
 • Gatukök
 • Storkök
 • Pizzeria
 • Restaurang
 • Slakteri
 • Salladsbar

Tömning

Fettavskiljaren ska tömmas minst fyra gånger per år enligt renhållningsordningen för Sigtuna kommun. Anmälan avseende tömning och tömningsintervall ska göra till Sigtuna Vatten & Renhållning tfn kundtjänst 08-409 251 01. Tömning ska utföras av vår upphandlade entreprenör.

Hur gör man för att installera fettavskiljare?

Före installation ska fettavskiljaren anmälas på blanketten; Vatten och avloppsinstallation som du hittar längre ner på vår sida.  Byggherren ska också göra en bygganmälan före planerad installation av fettavskiljare. Blankett bygganmälan beställs på bygglovsexpeditionen i Sigtuna kommun, telefon  08-591 260 00.

VA-ritning skall bifogas anmälan

Ritningen ska visa placering av fettavskiljaren med anslutnings- och avluftningsledningar. En kvalitetsansvarig ska anmälas till och godkännas av stadsbyggnadskontoret innan arbetet med installationen får påbörjas.

När installationen är klar ska du anmäla det till Sigtuna Vatten & Renhållning AB, adress: Sigtuna Vatten & Renhållning AB 195 85 Märsta.

Dimensionering och utformning

Installera typgodkänd, rätt dimensionerad och funktionstestad fettavskiljare enligt standarden SS-EN 1825-1. Kontakta en leverantör/VVS-konsult/rörinstallatör för korrekt dimensionering och installation.

Placering

Fettavskiljaren får inte placeras i lokal där man hanterar livsmedel. Den får inte heller placeras i utrymmen där man vid tömning måste dra slangar genom den lokal där man hanterarlivsmedel. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lättillgänglig vid rengöring, tömning och kontroll.