Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Företagskort

Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral.

Brista återvinningscentral är i första hand till för Sigtuna kommuns invånare. Företag som har mindre mängd grovavfall är välkomna att lämna sitt sorterade avfall på Brista ÅVC till en kostnad av 260 kronor/kubikmeter (kbm). Debitering sker via faktura eller via  företagskort.

Företagare kan köpa ett klippkort med 10 klipp, där ett klipp motsvarar 0–3 kbm avfall. Priset för ett klippkort är 3 400 kronor. Samtliga priser är inklusive moms.

Alla företagskunder som önskar ett klippkort måste göra en registrering med en kontoansökan via Sigtuna Vatten & Renhållning AB. Använd gärna vårt formulär Ansökan företagskort som finns nedan.

Ansökan företagskort  
 
 
 
 
 
* Obligatoriskt