Företagskort

Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral.

Brista återvinningscentral är i första hand till för Sigtuna kommuns invånare. Företag som har mindre mängd grovavfall är välkomna att lämna sitt sorterade avfall på Brista ÅVC till en kostnad av 260 kronor/kubikmeter (kbm). Debitering sker via faktura eller via  företagskort.

Företagare kan köpa ett klippkort med 10 klipp, där ett klipp motsvarar 0–3 kbm avfall. Priset för ett klippkort är 3 400 kronor. Samtliga priser är inklusive moms.

Alla företagskunder som önskar ett klippkort måste göra en registrering med en kontoansökan via Sigtuna Vatten & Renhållning AB. Använd gärna vårt formulär Ansökan företagskort som finns nedan.

Ansökan företagskort  
 
 
 
 
 
* Obligatoriskt