Kontoansökan Företagskort

Beställ ditt Företagskort här, för att kunna lämna sorterat grovavfall på Brista Återvinningscentral. Företagskortet är ett klippkort med 10-klipp, där varje klipp motsvarar 0-3 kbm grovavfall. Priset för kortet är 3 400 kronor inklusive moms.

 

 

Nedanstående ingår inte i företagskortet:

Farligt avfall inklusive vattenbaserad färg, större mängder grov- eller byggavfall, elavfall som inte ingår i El-kretsens åtaganden, däck, tryckimpregnerat trä

Avfall som inte ingår i företagsavtalet kan lämnas på annan återvinningsanläggning till exempel Hagby eller Högbytorp. Alternativt kontakta en avfallsentreprenör för hämtning.

Ansökan företagskort  
 
 
 
 
 
* Obligatoriskt