Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Kontoansökan Grönt kort för företagare

Brista återvinningscentral är i första hand till för Sigtuna kommuns invånare. Alla invånare som bor i Sigtuna kommun, kan lämna sina grovsopor gratis på Brista Återvinningscentral.

Om du/familjen bara har företags- eller tjänstebil, behöver du ett Grönt Kort, för att få lämna ditt grovavfall på Brista.

Ansökan om Grönt kort
Grönt kort gäller för företagsskyltad bil eller tjänstebil som lämnar hushållsavfall på Brista ÅVC. Företag kan beställa Företagskort eller betala via faktura.