Miljöstation i Sigtuna stad är stängd. Farligt avfall lämnas in på Brista ÅVC, eller på någon av våra återvinningsghelger då ni även kan boka tömning av er RÖDA BOX.

Om oss

Sigtuna Vatten & Renhållning AB bildades 2014 och levererar dricksvatten och ombesörjer avloppsomhändertagandet till alla invånare och kunder inom verksamhetsområdet för VA. Vi ansvarar även för omhändertagande av invånarnas hushållavfall.

Vår verksamhets idé;

Sigtuna Vatten & Renhållning AB ska förse kommunens invånare och företag med tjänster av hög kvalitet inom VA och avfallsområdet.

Verksamheten ska vara hållbar, nära och pålitlig.

”Det ska vara lätt att göra rätt”