Råd och tips innan felanmälan

Fel uppstår ibland på de allmänna VA-systemet, det kan tex vara avloppsstopp eller vattenläckor. Felet kan även vara inne på den enskilde fastighetsägarens VA-serviser. Här nedan finns en del information att tänka på innan du kontaktar oss.

Dricksvatten

Brunaktigt  eller grumligt dricksvatten

Ibland kan det hända att dricksvattnet är brunaktigt (rostfärgat) eller grumligt när det kommer ur kran. Avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras, till exempel vid avstängning på grund av vattenläcka eller vid reparationsarbete. Dricksvattnet är inte farligt att dricka, men kontakta oss om det fortfarande är grumligt efter en rejäl genomspolning i 15 minuter , det vill säga när du låtit dricksvattnet rinna med fullt öppna kranar under minst 15 minuter.

Det kan vara bra att göra rent kransilen i samband med missfärgat dricksvatten.

Vitaktigt dricksvatten

Ibland kan dricksvattnet i kran vara vitaktigt eller upplevas som lite "dimmigt". Det beror oftast på att det är luft i dricksvattnet, vilket är helt ofarligt och försvinner efter ett tag.

 Avloppsstopp

 Avloppsstopp förekommer både i den allmänna ledningarna och i fastighetsägarens negna ledningar. SIVAB ansvarar endast för avhjälpande av stopp utanför tomtgränsen, stopp inom fastigheten är fastighetsägarens eget ansvar.

Om du är osäker på om stoppet sitter i den allmänna avloppsledningen eller i fastighetsägarens kontakta oss för säkerhets skull!