Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta oss. Här nedan finns specifika kontaktuppgifter. Det går alltid bra att vända sig till vår kundtjänst också.

 

VD

Greger Svensson
Tel. 08-409 251 12
Övergripande ansvar. Inriktning främst mot renhållningsområdet

VA-chef

Agneta Holm
Tel. 08-409 251 06

Anläggningschef
Magnus Viklund
Tel. 08-409 251 13
VA-anläggningar, pumpstationer mm. vattenkvalitet, vattenmätning mm

Rörnätschef
Håkan Stallman
Tel. 08-409 251 20
Drift ledningsnätet, omläggning, nyanläggning mm

VA-ingenjörer

Dennis Olsen
Tel. 08-409 251 17
Ledningskartan mm

Claes Bolander
Tel. 08-409 251 02
Drift och underhåll ledningsnät, anläggningsavgifter, mm

Marcus Larsson
Tel. 08-409 251 07
Investeringar, underhåll, ledningskartan mm

Björn Johansson
Tel. 08-409 251 15
Dagvatten, tillskottsvatten, mm

Annette Adolfsson
Tel. 08-409 251 14
Projektledare VA-projekt

Håkan Pettersson
Tel. 08-409 251 19
Projektledare VA-projekt 

Avfallshandläggare

Maria Nordmark
Tel. 08-409 251 03
Kommunikation, avfalls- juridiska frågor, matavfall, kvalitetsarbete, återvinning, mm

E-post: förnamn.efternamn@sigtunavatten.se