Sommarhämtning av matavfall varje vecka mellan vecka 24 - 34.