Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Miljökalender 2017

Information till hushållen om avfallshantering och VA-verksamhet i Sigtuna kommun

Nedladdningsbara dokument: