Miljöstation i Sigtuna stad är stängd. Farligt avfall lämnas in på Brista ÅVC, eller på någon av våra återvinningsghelger då ni även kan boka tömning av er RÖDA BOX.

Miljökalender 2017

Information till hushållen om avfallshantering och VA-verksamhet i Sigtuna kommun

Nedladdningsbara dokument: