Sommarhämtning av matavfall varje vecka mellan vecka 24 - 34.

Grundvatten i kranen v 34

Under vecka 34 kommer abonnenter i Sigtuna kommun få ett annat dricksvatten levererat än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvattnet, behöver använda Märsta grundvattenverk som vattentäkt under en begränsad tid.

Istället för ytvatten från Mälaren, som är mjukt och levereras från Görvälnverket,
kommer grundvatten att levereras. Grundvattnet har en hög kvalitet och en annan teknisk sammansättning än ytvattnet. Det klassas om hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium och har en högre salthalt. Hårdhetsgraden på vattnet är 15dH, jämfört med 5-6 dH för Mälarvattnet.

Du som vanlig konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet.
Möjligtvis kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.
Vattenleveransen från Märsta vattenverk kommer att ske 21-28 augusti, men eventuell förändring av vattnet kan ske med några dagars fördröjning.

En tabell med sammanställning av vattensammansättningen i yt- respektive grundvattnet finns att hämta längre ner på sidan.

Mer information finns på Norrvattens hemsida, där finns även frågor och svar samt ytterligare information om Märsta grundvattenverk. Länkarna finns längre ner på sidan.

Nedladdningsbara dokument: