Grundvatten i kranen v 41

Under vecka 41 kommer abonnenter i Sigtuna kommun få ett annat dricksvatten levererat än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvattnet, behöver använda Märsta grundvattenverk som vattentäkt under en begränsad tid.

På grund av ett ledningsarbete längs Rotebroleden måste den ordinarie vattenleveransen från Norrvatten stängas av. Detta redan tidigare planerade arbete har förskjutits i tiden och planeras nu att genomföras under vecka 41 (9-15 oktober). 

Istället för ytvatten från Mälaren, som är mjukt och levereras från Görvälnverket,
kommer grundvatten att levereras. Grundvattnet har en hög kvalitet och en annan teknisk sammansättning än ytvattnet. Det klassas om hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium och har en högre salthalt. Hårdhetsgraden på vattnet är 15 dH, jämfört med 5-6 dH för Mälarvattnet.

Du som vanlig konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet.
Möjligtvis kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.
Vattenleveransen från Märsta vattenverk kommer att ske 9-15 oktober, men eventuell förändring av vattnet kan ske med några dagars fördröjning.

Mer information finns på Norrvattens hemsida, bland annat information om Märsta grundvattenverk och en tabell med sammanställning av vattensammansättningen i yt- respektive grundvattnet, se länk längre ner på sidan.