Nu grävs för ny huvudvattenledning

I strålande sol och med vajande flaggor grävdes på fredagen den 11 september det symboliska ”Första spadtaget” för vattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna.

 

Pehr Granfalk, styrelseordförande för Norrvatten, Catharina Andersson, ordförande Tekniska Nämnden i Upplands-Bro och Ronnie Lundin, ordförande Sigtuna Vatten & Renhållning tog plats i var sin liten grävmaskin och tömde en skopa med grus.

Pehr Granfalk uttryckte i sitt inledningstal tillfredsställelse över att de befintliga ledningarna i varje kommun nu byggs samman så det blir möjligt med rundmatning.

-          Det är ytterligare en försäkran om att ingen ska behöva bli utan vatten, betonade han. Vatten är världens viktigaste livsmedel och för oss är det självklart att det alltid ska finnas i kranen.

Catharina Andersson konstaterade att hon arbetat för den här vattenledningen sedan 1998.

-          Det råder nu politisk enighet i Upplands-Bro om projektet och det är mycket glädjande. Den här ledningen gör det möjligt för oss att utveckla samhället i den takt vi behöver och att vi kan införa kommunalt vatten till tidigare sommarstugeområden.

Även Ronnie Lundin från Sigtuna hyllade projektet och påpekade att det säkerställer vattenleveransen till Arlanda, som nu är sårbar om det inträffar en större olycka.

Bakgrund
Norrvatten, Upplands-Bro och Sigtuna Vatten & Renhållning AB har beslutat att bygga en två mil lång huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Det innebär att planerade bostads- och industriområden kan förses med kommunalt vatten samt att vattenförsörjningen till de båda kommunerna blir mindre sårbar.

Upplands-Bro och Sigtuna får sitt dricksvatten från Norrvatten redan idag. Vattnet tas från Mälaren och renas vid Norrvattens vattenverk Görvälnverket innan det pumpas ut i ledningsnätet. Idag är kommunerna beroende av en enskild huvudvattenledning, men Norrvatten strävar efter att alla kommuner ska kunna få vatten från fler håll. Därför är den nya ledningen ett mycket efterlängtat projekt.

Samtidigt med vattenledningen byggs en avloppsledning på sträckan mellan Bro och Håbo Tibble.