Miljöstation i Sigtuna stad är stängd. Farligt avfall lämnas in på Brista ÅVC, eller på någon av våra återvinningsghelger då ni även kan boka tömning av er RÖDA BOX.

Försämrad framkomlighet på parkeringen till Steningedalens naturreservat på grund av VA-arbeten

På grund av ett arbete med ny vattenledning under Valstarondellen kommer delar av parkeringen till Steningedalens naturreservat att vara avspärrad under ca två veckor i månadsskiftet augusti-september. I anslutning till parkeringen kommer arbete pågå med att svetsa ihop vattenledningen och det kommer vara maskiner i arbete.

För mer information om arbetet följ länken nedan.