Återvinningshelg i Sigtuna stad 29/9 - 30/9. Passa på att besöka oss och lämna in grovafall, farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruk.

Vi finns på infart till Prästängens sporthall och bilarna står uppställda mellan klockan 10.00 -14.00 - Välkomna!

Försämrad framkomlighet på parkeringen till Steningedalens naturreservat på grund av VA-arbeten

På grund av ett arbete med ny vattenledning under Valstarondellen kommer delar av parkeringen till Steningedalens naturreservat att vara avspärrad under ca två veckor i månadsskiftet augusti-september. I anslutning till parkeringen kommer arbete pågå med att svetsa ihop vattenledningen och det kommer vara maskiner i arbete.

För mer information om arbetet följ länken nedan.