Försämrad framkomlighet på parkeringen till Steningedalens naturreservat på grund av VA-arbeten

På grund av ett arbete med ny vattenledning under Valstarondellen kommer delar av parkeringen till Steningedalens naturreservat att vara avspärrad under ca två veckor i månadsskiftet augusti-september. I anslutning till parkeringen kommer arbete pågå med att svetsa ihop vattenledningen och det kommer vara maskiner i arbete.

För mer information om arbetet följ länken nedan.