Vägavstängning Stora gatan i Sigtuna natten 26-27 juni

Under natten mellan den 26 och den 27 juni kommer Stora gatan i Sigtuna att stängas av för genomfart på grund av ett schaktningsarbete.

Gatan kommer att vara avstängd mellan kl 21.00 måndagen 26 juni och kl 06.00 tisdagen den 27 juni.

Skälet till att gatan stängs av är att det behöver schaktas för att åtgärda en vattenläcka. 

Kartan nedan markerar ungefärlig vägavstängning med rött. Ungefärlig plats för schaktarbetet framgår av den svarta rektangeln.

Karta