Arlandastad, stadsdel 4

Pågående

I anslutning till E4 mitt emot Eurostop pågår utbyggnad av dagvattendamm, pumpstation, vatten-, avlopps- och dagvattenledningar samt vägar för stadsdel 4.

Inom det område som utgörs av detaljplanen pågår flera olika utbyggnader, varav en inkluderar kommunala gator samt VA. Den VA-entreprenaden utförs av SET och är beräknad att vara klar i september 2017.

Under perioden april-juli 2017 utförs arbete med nya VA-ledningar i den gamla tunneln under E4 i Arlandastad. TM utför det arbetet.

Information om utbyggnaden av fjärde stadsdelen finns även på exploateringsbolagets hemsida.