Telefontid mellan kl 9-12 och 13-15 under sommaren.

Arlandastad, stadsdel 4

Pågående

I anslutning till E4 mitt emot Eurostop pågår utbyggnad av dagvattendamm, pumpstation, vatten-, avlopps- och dagvattenledningar samt vägar för stadsdel 4.

Inom det område som utgörs av detaljplanen pågår flera olika utbyggnader, varav en inkluderar kommunala gator samt VA. Den VA-entreprenaden utförs av SET med planerad slutbesiktning i slutet av november 2017.

 Arbete pågår i stadsdel 4

Information om utbyggnaden av fjärde stadsdelen finns även på exploateringsbolagets hemsida.