Arlandastad, stadsdel 4

Avslutad

I anslutning till E4 mitt emot Eurostop har dagvattendamm, pumpstation, vatten-, avlopps- och dagvattenledningar samt vägar för stadsdel 4 byggts ut.

 Arbete pågår i stadsdel 4

Information om utbyggnation av Arlandastad finns även på exploateringsbolagets hemsida.