VA-arbeten från Stora Gatan till Borgmästarvägen

Avslutad

Under vecka 33 (10 augusti-16augusti) drar arbetet med VA-schakt för nya VA-ledningar från Stora Gatan in mot Borgmästarvägen i Sigtuna igång.

Arbetet beräknas pågå ca 2 månader och under denna tiden gäller infart via Drottning Kristinas väg eller Väringavägen.