Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

VA-arbeten från Stora Gatan till Borgmästarvägen

Avslutad

Under vecka 33 (10 augusti-16augusti) drar arbetet med VA-schakt för nya VA-ledningar från Stora Gatan in mot Borgmästarvägen i Sigtuna igång.

Arbetet beräknas pågå ca 2 månader och under denna tiden gäller infart via Drottning Kristinas väg eller Väringavägen.