Sommarhämtning av matavfall varje vecka mellan vecka 24 - 34.

VA-arbeten Olof Skötkonungs väg

Pågående

På Olof Skötkonungs väg i Sigtuna pågår VA-arbeten. Spill- och dagvatten har lagts om och nu (april-maj 2017) pågår renovering av vattenledningen.

Efter avslutande VA-arbeten kommer återställning i form av asfaltering av gatan att ske under vecka 26.