Ny huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna

Pågående

Bakgrund

Upplands-Bro kommun och Sigtuna kommun förses med dricksvatten från Norrvatten genom vattenledningar med singelmatning. Redan på 1970-talet började Norrvatten att undersöka möjligheterna att knyta ihop ledningsnätet mellan Upplands-Bro och Sigtuna och en tänkbar sträckning togs fram.

Nu har Norrvatten, Sigtuna Vatten och Renhållning och Upplands-Bro kommun gemensamt tagit initiativ till att bygga en ny vattenledning den tänkta sträckan.

Syfte

Syftet är att öka säkerheten i leveransen av dricksvatten och minimera driftavbrott i huvudledningsnätet.

Arbetsgång

Sträckan har delats in i 5 etapper och startar i Upplands-Bro. Den sista etappen är i Sigtuna. Arbetet är tänkt att vara klart i december 2018 för att säkra inkopplingen av nya fastigheter senast 2020.

 Mer information om projektet finns på Norrvattens hemsida.