Har du farligtavfall, grovavfall eller trädgårdsavfall eller återbruk du behöver bli av med?  

Passa på att besöka våra Återvinningshelger i Sigtuna stad 21 och  22/4, vi finns på Återvinningsstationen vid Prästängshallen mellan klockan 10 - 14.00.

Välkomna!

Sedimentrensning av Fältvägsdammen

Planerad

Under december kommer företaget Järven Ecotech på uppdrag av Sigtuna Vatten och Renhållning att tömma Fältvägsdammen i Märsta på sediment. Förberedande arbeten har pågått under oktober-november.

Fältvägsdammen är en dagvattendamm som används för att fördröja dagvatten och avskilja fasta partiklar.

Karta

Sedimentrensningen kommer att utföras med en speciell sugningsmaskin. Sedimentet kommer att tas upp och under några veckor avvattnas i stora säckar i anslutning till dammen. Efter avvattning provtas sedimentet och transporteras därefter till lämplig användning/hantering.