Telefontid mellan kl 9-12 och 13-15 under sommaren.

Sigtuna Stadsängar

Pågående

I det nya området Sigtuna Stadsängar har utbyggnaden av det kommunala VA-nätet (med vatten-, avlopps- och dagvattenledningar) startat. Utbyggnaden av VA-ledningarna kommer att ske i flera etapper och samordnas med utbyggnad av gator inom området.

En del av de byggherrar som ska bygga inom området har påbörjat sina markarbeten. 

I samband med att arbeten startades i området flyttades återvinningsstationen till andra sidan Ragvaldsbovägen. En ny återvinningsstation kommer att finnas inom Sigtuna Stadsängar när utbyggnaden har kommit längre.

NCC utför den pågående kommunala entreprenaden, vilken beräknas vara klar i mars 2018. I etappen ingår gator och VA i en första del av utbyggnadsområdet.

Mer information om exploateringsområdet finns på exploateringsbolagets samt Sigtuna kommuns hemsida.