Sommarhämtning av matavfall varje vecka mellan vecka 24 - 34.

Steninge Slottsby

Pågående

Steninge Slottsby är det nya område som skapas i anslutning till Steninge Slott. Där pågår utbyggnad av det allmänna VA-nätet i samband med anläggning av nya gator. Inom området kommer även ett flertal dagvattendammar att byggas.

Byggnation pågår i ett flertal etapper samtidigt, av både huvudvägar och kvartersgator inom tunen. Detta medför att det är ett flertal entreprenörer som är verksamma inom området.  

 Mer information finns på hemsidan för Steninge Slottsby.

Arbete i Steninge Slottsby