Vattenledning under Valstarondellen

Avslutad

Under månadsskiftet augusti-september ska en ny vattenledning under Valstarondellen i Märsta anläggas. Vattenledningen kommer att förläggas med hjälp av styrd borrning. Företaget Riggtech har anlitats för att utföra arbetet.

Arbetet kommer att ske i anslutning till rondellen och vägar i närheten. Före borrningen, under vecka 35, svetsas rör i anslutning till parkeringen till Steningedalens naturreservat. Parkeringen kommer därför att påverkas med försämrad tillgänglighet på grund av detta. Under vecka 36 kommer borrning och ledningsdragning att ske.

När vattenledningen är klar ska den kopplas in och kunder som är anslutna till den gamla ledningen behöver få nya inkopplingar. Detta betyder att arbetet kommer att ha påverkan på omgivningen även under september-oktober.