Vi taggar om och byter felaktiga avfallskärl.

Pågående

Taggning och byten av felaktiga avfallskärl pågår under våren. Taggning innebär att samtliga avfallskärl märks upp så att det vid tömning, registeras rätt kärl mot rätt kund. Byten görs samtidigt av de kärl som är felaktiga och inte passar till bilarnas tömningsanordning.