Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Vi taggar om och byter felaktiga avfallskärl.

Pågående

Taggning och byten av felaktiga avfallskärl pågår under våren. Taggning innebär att samtliga avfallskärl märks upp så att det vid tömning, registeras rätt kärl mot rätt kund. Byten görs samtidigt av de kärl som är felaktiga och inte passar till bilarnas tömningsanordning.