Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

VA-arbeten Viggebyvägen och Kadettvägen

Avslutad

På Viggebyvägen och Kadettvägen i Rosersberg, mellan Norrtorpsvägen och Rosersbergsvägen, byts vatten- och spillvattenledningarna ut och nytt dagvattensystem byggs.

Arbetet utförs i egen regi med hjälp av Sigtuna kommun och färdigställs under hösten.