Återvinningshelg i Sigtuna stad 29/9 - 30/9. Passa på att besöka oss och lämna in grovafall, farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruk.

Vi finns på infart till Prästängens sporthall och bilarna står uppställda mellan klockan 10.00 -14.00 - Välkomna!

VA-arbeten Viggebyvägen och Kadettvägen

Avslutad

På Viggebyvägen och Kadettvägen i Rosersberg, mellan Norrtorpsvägen och Rosersbergsvägen, byts vatten- och spillvattenledningarna ut och nytt dagvattensystem byggs.

Arbetet utförs i egen regi med hjälp av Sigtuna kommun och färdigställs under hösten.