VA-arbeten Viggebyvägen

Pågående

På Viggebyvägen i Rosersberg, mellan Nytorpsvägen och Rosersbergsvägen, ska vatten- och spillvattenledningarna bytas ut och nytt dagvattensystem ska byggas.

Arbetet utförs i egen regi med hjälp av Sigtuna kommun och påbörjas i slutet av augusti. Färdigställande sker under hösten.