VA-arbeten Viggebyvägen och Kadettvägen

Avslutad

På Viggebyvägen och Kadettvägen i Rosersberg, mellan Norrtorpsvägen och Rosersbergsvägen, byts vatten- och spillvattenledningarna ut och nytt dagvattensystem byggs.

Arbetet utförs i egen regi med hjälp av Sigtuna kommun och färdigställs under hösten.