Miljöstation i Sigtuna stad är stängd. Farligt avfall lämnas in på Brista ÅVC, eller på någon av våra återvinningsghelger då ni även kan boka tömning av er RÖDA BOX.

VA-arbeten Viggebyvägen och Kadettvägen

Pågående

På Viggebyvägen och Kadettvägen i Rosersberg, mellan Norrtorpsvägen och Rosersbergsvägen, byts vatten- och spillvattenledningarna ut och nytt dagvattensystem byggs.

Arbetet utförs i egen regi med hjälp av Sigtuna kommun och färdigställs under hösten.