Har du farligtavfall, grovavfall eller trädgårdsavfall eller återbruk du behöver bli av med?  

Passa på att besöka våra Återvinningshelger i Sigtuna stad 21 och  22/4, vi finns på Återvinningsstationen vid Prästängshallen mellan klockan 10 - 14.00.

Välkomna!

VA-arbeten Viggebyvägen och Kadettvägen

Avslutad

På Viggebyvägen och Kadettvägen i Rosersberg, mellan Norrtorpsvägen och Rosersbergsvägen, byts vatten- och spillvattenledningarna ut och nytt dagvattensystem byggs.

Arbetet utförs i egen regi med hjälp av Sigtuna kommun och färdigställs under hösten.