Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Sigtuna Vatten & Renhållnings styrelse

Styrelsen speglar den politiska sammansättningen i Sigtuna kommun. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige. 

Styrelsen består av fem ledarmöter och tre ersättare.

Ledamöter:

  • Kjell Holmgren (M), ordförande
  • Peter Kockum (M), vice ordförande
  • Oskar Holmlund (MP)
  • Ronnie Lundin (S)
  • Marianne Åslin (S)

Ersättare:

  • Berit Starkenberg (S)
  • Lars Andersson (S)
  • Per Larsson (M)