Har du farligtavfall, grovavfall eller trädgårdsavfall eller återbruk du behöver bli av med?  

Passa på att besöka våra Återvinningshelger i Sigtuna stad 21 och  22/4, vi finns på Återvinningsstationen vid Prästängshallen mellan klockan 10 - 14.00.

Välkomna!

Sigtuna Vatten & Renhållnings styrelse

Styrelsen speglar den politiska sammansättningen i Sigtuna kommun. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige. 

Styrelsen består av fem ledarmöter och tre ersättare.

Ledamöter:

  • Kjell Holmgren (M), ordförande
  • Peter Kockum (M), vice ordförande
  • Oskar Holmlund (MP)
  • Ronnie Lundin (S)
  • Marianne Åslin (S)

Ersättare:

  • Berit Starkenberg (S)
  • Lars Andersson (S)
  • Per Larsson (M)