Miljöstation i Sigtuna stad är stängd. Farligt avfall lämnas in på Brista ÅVC, eller på någon av våra återvinningsghelger då ni även kan boka tömning av er RÖDA BOX.

Sigtuna Vatten & Renhållnings styrelse

Styrelsen speglar den politiska sammansättningen i Sigtuna kommun. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige. 

Styrelsen består av fem ledarmöter och tre ersättare.

Ledamöter:

  • Ronnie Lundin (S), ordförande
  • Lars Andersson (S), vice ordförande
  • Peter Kockum (M)
  • Lars Adamsson (M)

Ersättare:

  • Berit Starkenberg (S)
  • Marianne Åslin (S)
  • Kjell Holmgren (M)