Återvinningshelg i Sigtuna stad 29/9 - 30/9. Passa på att besöka oss och lämna in grovafall, farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruk.

Vi finns på infart till Prästängens sporthall och bilarna står uppställda mellan klockan 10.00 -14.00 - Välkomna!

Sigtuna Vatten & Renhållnings styrelse

Styrelsen speglar den politiska sammansättningen i Sigtuna kommun. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige. 

Styrelsen består av fem ledarmöter och tre ersättare.

Ledamöter:

  • Kjell Holmgren (M), ordförande
  • Peter Kockum (M), vice ordförande
  • Oskar Holmlund (MP)
  • Ronnie Lundin (S)
  • Marianne Åslin (S)

Ersättare:

  • Berit Starkenberg (S)
  • Lars Andersson (S)
  • Per Larsson (M)