Renhållning

Det ska vara lätt att göra rätt!

Här finns all information kring de olika
avfallstjänsterna vi tillhandahåller.

Vanliga frågor om renhållning

Vad gör jag när mina sopor inte hämtas?

Om soporna inte är hämtade avvakta ett dygn, kontakta sedan kundtjänst. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Soporna hämtas mellan 6-22. Dina sopor kan komma att hämtas senare än vanligt.

Vilken tid hämtas mina sopor?

Vanligtvis hämtas sopor mellan 6-22 vardagar varannan vecka.

Hur ska jag placera sopkärlet?

Om det finns flera kärl på samma plats så får de inte stå närmare varandra än 75 cm. Om du är osäker på var eller hur kärl ska stå så ställ kärlen så som sopbilen lämnar dem.

Var slänger jag källsorterat avfall?

Släng pappers-, plast-, metall- och glasförpackning samt tidningar på närmaste återvinningsstation. 
Läs mer om källsortering på:
Förpacknings- & tidningsinsamlingen

För övrigt avfall såsom, batterier, målarfärg, elektronik, sprayburkar, mm se:
Farligt avfall - www.sigtuna.se

Måste jag ha ett avfallsabonnemang?

Ja, enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen måste alla fastighetsägare ha ett avfallsabonnemang. Det är straffbart att transportera eller göra sig av med eget avfall.

Vad händer med mitt matavfall?

Det omvandlas till biogas. En personbil kan köra drygt 2 km på en soppåse matavfall.

Vad kostar sophämtning?

Läs om avgifter för sophämtning på sigtuna.se:
Avgifter för sophämtning