Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Återvinnningsstationer

Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter.

Återvinningsstationer

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar.

Återvinningsstationer finns på följande platser:

Rosersberg

 • Rosersbergs station

Märsta

 • Statoil vid rondellen
 • Dragonvägen
 • Aspvägen/Svampvägen*
 • Ekilla Gårdsväg/Tingvallavägen *
 • Märsta Centrum*
 • Stockholmsvägen/Ringvägen - vid P-platsen
 • Brista Återvinningscentral, Returvägen

Sigtuna

 • Gamla Landsvägen/Granitvägen*
 • Stora gatan/Vibyvägen*
 • Ragvaldsbovägen*
 • John Åkerlunds väg
 • Busstorget (endast glas)

Övriga delar av kommunen

 • Brista Återvinningscentral

*Här kan du lämna dina hela och rena kläder och skor till välgörenhetsorganisationer. 

Tidningscontainrar

Dina tidningar kan du även lämna i TÅWAB tidningscontainrar. Här hittar du din närmaste tidningscontainer;

Märsta

 • Aspvägen – infart Lindvägen
 • Baldersgatan
 • Dalgatan 7A
 • Frejgatan
 • Fågelvägen
 • Ekillaskolan – Stockholmsvägen 49
 • Hugingatan
 • Idungatan
 • Lövstaholm – infart Smedsbol/Rysstorp
 • Mårdvägen
 • Neptunusbacken
 • Norrbackaskolan – Odensalavägen
 • Odensalaskolan
 • Siriusgatan
 • Skepptuna 321 – P-plats
 • Skepptunaskolan
 • Sätunaskolan – Södergatan 35
 • Sätunavägen 1
 • Södergatan 38 – mittemot järnvägsstationen
 • Tellusgatan 16
 • Vidbo
 • Västra bangatan 55D – P-plats
 • Östra Galaxvägen, Mångatan/Solgatan

Sigtuna

 • Eriksundsvägen/Olof Skötkonungs väg
 • Hällsbovägen 61
 • Olov Hartmans väg
 • Skolbacken
 • Skråmsta Haga
 • Skyttegatan
 • Trollbergsvägen
 • Uppsalavägen/Prästgatan – P-plats
 • Österby, väg 263

Rosersberg

 • Järnvägskorsningen
 • Kimsta
 • Skånela Gård – Gula skolan

Synpunkter

Synpunkter på skötsel, städning och tömning lämnas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, telefon 0200 - 88 03 11.

Nedladdningsbara dokument: