Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Elavfall

Elavfall är saker som har drivits med sladd eller batteri

  • Datorer
  • Elektriska saker och verktyg
  • Glödlampor
  • Kameror
  • Kaffebryggare
  • Lysrör
  • Lågenergilampor
  • Spis
  • Tvättmaskiner

Det är förbjudet att lägga elavfall på soptipp eller att skicka det till förbränning. Lägg därför inget elavfall i hushållssoporna eller grovsoporna. Lämna in ditt elavfall  på Brista Återvinningscentral, till miljöbilen eller via vår kampanjhämtning vår och höst.

Hämtning av elavfall vid småhus

Elavfall kommer att hämtas vid småhus under veckorna 10, 11, 38 och 39. Hämtning sker samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Beställ hämtning av ditt elavfall vecka 8 och 36 via vår kundtjänst på telefon : 08-409 251 01 eller via vår mail: info@sigtunavatten.se

Flerfamiljshus

Elavfall hämtas i flerfamiljshus var 4:e vecka.

Hämtning av vitvaror

Undantaget kyl och frys, detta beställer du kostnadsfri hämtning av oss via
formuläret nedan.  Eller  via vår Kundtjänst på telefon 08 - 409 251 01.

Hämtning av kyl/frys  
Fyll i vad du vill ha hämtat och antal.  
Typ av vitvara*