Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Föreskrifter för avfallshantering

 För kommunens avfallshantering gäller; 

  • miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927),
  • föreskrifter om avfallshantering i förordningar beslutade med stöd av miljöbalken,
  • avfallstaxa för Sigtuna kommun,
  • dessa föreskrifter om avfallshantering.