Återvinningshelg i Sigtuna stad 29/9 - 30/9. Passa på att besöka oss och lämna in grovafall, farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruk.

Vi finns på infart till Prästängens sporthall och bilarna står uppställda mellan klockan 10.00 -14.00 - Välkomna!

Föreskrifter för avfallshantering

 För kommunens avfallshantering gäller; 

  • miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927),
  • föreskrifter om avfallshantering i förordningar beslutade med stöd av miljöbalken,
  • avfallstaxa för Sigtuna kommun,
  • dessa föreskrifter om avfallshantering.