Har du farligtavfall, grovavfall eller trädgårdsavfall eller återbruk du behöver bli av med?  

Passa på att besöka våra Återvinningshelger i Sigtuna stad 21 och  22/4, vi finns på Återvinningsstationen vid Prästängshallen mellan klockan 10 - 14.00.

Välkomna!

Föreskrifter för avfallshantering

 För kommunens avfallshantering gäller; 

  • miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927),
  • föreskrifter om avfallshantering i förordningar beslutade med stöd av miljöbalken,
  • avfallstaxa för Sigtuna kommun,
  • dessa föreskrifter om avfallshantering.