Miljöstation i Sigtuna stad är stängd. Farligt avfall lämnas in på Brista ÅVC, eller på någon av våra återvinningsghelger då ni även kan boka tömning av er RÖDA BOX.

Föreskrifter för avfallshantering

 För kommunens avfallshantering gäller; 

  • miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927),
  • föreskrifter om avfallshantering i förordningar beslutade med stöd av miljöbalken,
  • avfallstaxa för Sigtuna kommun,
  • dessa föreskrifter om avfallshantering.