Sortera dina sopor

Gamla förpackningar kan återvinnas för att bli material till nya förpackningar eller till nya produkter. Kapsylen kan bli en mutter. Till och med farligt avfall kan bli något nytt om det bara sorteras rätt. Det som kan återanvändas eller är farligt avfall kan du lämna på återvinningscentralen eller återvinningsstationer. För dig som har en röd box erbjuder vi hämtning vid fastigheten.

Det som ska sorteras ut från soppåsen är:

  • Batterier
  • Elavfall, allt som drivs av el och batterier kan behandlas separat.
  • Farligt avfall som kan skada människor, djur och miljö.
  • Förpackningar, t ex mjölkpaket, konservburkar, chipspåsar, schampoflaskor och syltburkar.
  • Grovavfall d.v.s. saker som är för stora eller för tunga för att slängas i soppåsen. Det är även saker som inte brinner så bra, t ex porslin och jord.

Med källsortering och återvinning bidrar du till en bättre miljö.

  • Matavfall kan sorteras ut för att bli biogas
  • Möbler kan du lämna till Återbruket för återanvändning
  • Kläder till Butiken skängt och återhängt för återanvändning
  • Förpackningar och tidningar till återvinningsstationen för återvinning
  • Till Brista Återvinningscentral kan du lämna sorterat grovavfall för återvinning

Brännbart avfall ska läggas i soppåsen och sedan i det gröna kärlet. Det är enligt lag förbjudet att transportera hushållssopor – de måste slängas i sopkärlet.

Har du mycket sopor?

Har du tillfälligt mycket sopor kan du köpa "hämtning betald"-säckar. Säckarna ställs på det gröna kärlet och hämtas vid ordinarie hämtning. Säckarna köper du genom renhållningen eller på Brista Återvinningscentral. Inga andra säckar hämtas av entreprenören.

Är ditt gröna kärl ofta för fullt kan du beställa en större storlek, se länk till renhållningstaxan för mer information om priser. För att byta storlek kan du använda vårt formulär på sidan Ansökan om Kärlbyte

Grovavfall eller skrymmande avfall kan istället lämnas på Brista Återvinningscentral.