Ta hand om ditt ledningsnät

Det syns inte, och märks kanske först när det blir problem som stopp i avloppet, vatenläckor eller källaröversvämning. Därför är det lätt att glömma bort vatten- och avloppsledningar, de så kallade serviserna, som är nedgrävda på tomten. Som fasighetsägare är du dock ansvarig för att serviserna fungerar som de ska, vilket inte är minst viktigt i försäkringsärenden.

I nedanstående brochyr får du information om hur du sköter och underhålleer ditt ledningsnät. Den beskriver också vad du kan göra för att minska rikerna för vattenläckor och översvämningar.

Nedladdningsbara dokument: