Återvinningshelg i Sigtuna stad 29/9 - 30/9. Passa på att besöka oss och lämna in grovafall, farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruk.

Vi finns på infart till Prästängens sporthall och bilarna står uppställda mellan klockan 10.00 -14.00 - Välkomna!

Ta hand om ditt ledningsnät

Det syns inte, och märks kanske först när det blir problem som stopp i avloppet, vatenläckor eller källaröversvämning. Därför är det lätt att glömma bort vatten- och avloppsledningar, de så kallade serviserna, som är nedgrävda på tomten. Som fasighetsägare är du dock ansvarig för att serviserna fungerar som de ska, vilket inte är minst viktigt i försäkringsärenden.

I nedanstående brochyr får du information om hur du sköter och underhålleer ditt ledningsnät. Den beskriver också vad du kan göra för att minska rikerna för vattenläckor och översvämningar.

Nedladdningsbara dokument: