Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Sprinkler

Sigtuna Vatten & Renhållning har enligt "Lagen om allmänna vattentjänster" ingen skyldighet att tillhandahålla vatten för sprinklerförsörjning. Vid sprinkleranslutning rekommenderar vi alltid att tank installeras.

Anledningen till detta är att vi levererar ett livsmedel som måste ha bra kvalitet hela tiden. En sprinkler behöver mycket vatten som ökar hastigheten i ledningsnätet och därmed kan vattenkvaliteten försämras.

Nedladdningsbara dokument: