Har du farligtavfall, grovavfall eller trädgårdsavfall eller återbruk du behöver bli av med?  

Passa på att besöka våra Återvinningshelger i Sigtuna stad 21 och  22/4, vi finns på Återvinningsstationen vid Prästängshallen mellan klockan 10 - 14.00.

Välkomna!

Sprinkler

Sigtuna Vatten & Renhållning har enligt "Lagen om allmänna vattentjänster" ingen skyldighet att tillhandahålla vatten för sprinklerförsörjning. Vid sprinkleranslutning rekommenderar vi alltid att tank installeras.

Anledningen till detta är att vi levererar ett livsmedel som måste ha bra kvalitet hela tiden. En sprinkler behöver mycket vatten som ökar hastigheten i ledningsnätet och därmed kan vattenkvaliteten försämras.

Nedladdningsbara dokument: