Vattenmätare

Varje fastighet ska ha en vattenmätare som mäter den aktuella vattenförbrukningen.

Vem ansvarar för vad?

Vattenmätaren ägs och monteras av huvudmannen. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplatsen är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt, att den sitter frostfritt, samt att konsol och avstängningsventiler finns monterade och är i bra skick. Det är fastighetsägaren som ska underhålla konsoll och avstängningsventiler. Mer information om placering av vattenmätare finns i dokumentet längst ner på sidan.

Byte av vattenmätare

Mätarbyten sker var 12:e år för en villafastighet. Då tas den befintliga mätaren in för funktionskontroll och samtidigt sätts det upp en annan vattenmätare på mätarplatsen.

Återströmningsskydd

I samband med montering installeras en backventil i vattenmätaren, detta för att skydda så att inte orenat vatten från fastigheten kommer ut i allmänna dricksvattennätet. Läs mer under fliken vattenkvalité.

Avläsa vattenmätare

Avläsningskort skickas ut per brev till alla fastighetsägare en gång per år i oktober. 

Fakta om vattenmätaren

Mätarens nummer (identifikation) står på lockets insida. Det svarta kugghjulet snurrar så fort vattent används. Räkneverket i mätaren visar ställningen i antalet kubikmeter. De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. När man nyss bytt mätare kan det ligga kvar e4n luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

Vad gör jag om jag misstänker att min mätare inte fungerar?

Du kontaktar oss, se kontaktuppgifter längst ner. Vill du att mätaren kontrolleras och det visar sig att det inte var något fel på den, så får du som fastighetesägare betala undersökningskostnaden enligt gällande taxa. Om det däremot skulle visa sig att din mätare skulle ha registrerat för hög mängd vatten kommer du att kompenseras genom återbetalning.

Tänk på att först kontrollera kranar och toaletter så att inget står och droppar eller rinner.

Nedladdningsbara dokument: