Grundvatten i  kranen

Infiltrationsprojektet är  tillfälligt avbrutet med tanke på värmeböljan. Grundvattenverket är ändå igång och blandas med ordinarie dricksvatten.

Med början måndag den 15 maj och två månader framåt kommer Norrvatten använda grundvattenverket i Märsta för att pröva nya lösningar för försörjning av reservvatten. Det betyder att abonnenter till det kommunala vattnet kommer att få delar av sitt dricksvatten från grundvattenverket i Märsta.

Mest sannolikt kommer kommer vi inte märka någon skillnad på vattnet alls, men det finns några saker som kan vara bra att känna till.

En skillnad är att grundvattnet klassas som hårt, vilket bl.a. betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium. Detta kan märkas genom kalkutfällningar i vattenkokare, eller i disk- och tvättmaskiner. Det kan även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk. Dessa förändringar härör alltså ur den tekniska sammansättningen på vattnet och påverkar inte grundvattnets kvalitet som livsmedel

Under provperioden kommer alltså ytvattnet från Görvälnverket att blandas med grundvatten från grundvattenverket i Märsta. Proportionerna mellan yt- och grundvatten kommer att skifta under provperioden.