Miljöstation i Sigtuna stad är stängd. Farligt avfall lämnas in på Brista ÅVC, eller på någon av våra återvinningsghelger då ni även kan boka tömning av er RÖDA BOX.

Mitt vatten är ditt vatten - ett evigt kretslopp

Dricksvatten - världens vanligaste och viktigaste livsmedel som du inte behöver gå till affären för att köpa. Du använder det ofta och till mycket. Du dricker det, använder i matlagning, duschar, tvättar kläder, diskar, spolar i toan. Listan kan bli lång. När du förbrukat vattnet slipper du ta hand om det. Det försvinner från ditt hem och omhändertas och renas innan det kommer tillbaka till ett vattendrag i naturen. Det eviga kretsloppet.

Det finns mycket att lära om vatten - surfa in på hemsidan Mitt vatten eller Vattenskolan, länk längst ner.