Bor du i småhus så kan du boka gratis hämtning av ditt elavfall senast under vecka 8 på info@sigtunavatten.se. Då hämtar vi detta samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Ställ ut det du vill bli av med vid sopkärlen, och märk upp "ELAVFALL".

Mitt vatten är ditt vatten - ett evigt kretslopp

Dricksvatten - världens vanligaste och viktigaste livsmedel som du inte behöver gå till affären för att köpa. Du använder det ofta och till mycket. Du dricker det, använder i matlagning, duschar, tvättar kläder, diskar, spolar i toan. Listan kan bli lång. När du förbrukat vattnet slipper du ta hand om det. Det försvinner från ditt hem och omhändertas och renas innan det kommer tillbaka till ett vattendrag i naturen. Det eviga kretsloppet.

Det finns mycket att lära om vatten - surfa in på hemsidan Mitt vatten eller Vattenskolan, länk längst ner.