VA-plan 2017

VA-plan för Sigtuna kommun är antagen av kommunfullmäktige i mars 2017.

Syftet med VA-planering i Sigtuna kommun är att upprätta en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar VA-försörjning i hela kommunen. En kommunal VA-plan ger ett förbättrat stöd vid de avvägningar som görs i översiktsplanen och i annan form av planering så att vattenfrågorna lyfts fram på ett tydligt sätt.

VA-planen utgår från de behov som finns idag och anger vilka åtgärder Sigtuna kommun har för avsikt att utföra för att skapa en hållbar VA-försörjning. Förutom att VA-planen underlättar i kommunens eget arbete och handläggning är syftet att den ska göra det enklare för enskilda fastighetsägare att planera sina investeringar i enskilda anläggningar och för verksamhetsutövare att planera sin verksamhet.

Nedladdningsbara dokument: