Brista Återvinningscentral

Det här kan du lämna på Brista:

 • Batterier
 • Brännbart
 • Deponirest
 • Däck med eller utan fälg*
 • Elektronikskrot
 • Frigolit
 • Farligt avfall
 • Förpackningar i glas, metall, papper och plast
 • Gips
 • Glas
 • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Grovplast
 • Komposterbart trädgårdsavfall
 • Kyl- och vitvaror
 • Papper
 • Resårmöbler
 • Ris
 • Skrot och metaller
 • Textil
 • Träavfall
 • Wellpapp och kartong

Här finns också en container för återbruk där du kan lämna dina gamla möbler eller inredningsprylar.

Privata hushåll kan avgiftsfritt lämna sitt sorterade avfall på Brista. Hushåll som använder företagsbil även på fritiden måste ansöka om grönt kort för att få lämna avfallet avgiftsfritt.

Företag kan mot avgift lämna sitt sorterade avfall på Brista, ansök om företagskort här.

* Vi tar bara in däck från privatpersoner på Brista Återvinningscentral. För de som yrkesmässigt producerar, importerar eller säljer däck gäller Producentansvaret för däck som regleras i förordning (1994:1236).

Öppettider 2019:

Måndag 07.00-18.00

Tisdag 07.00-16.00

Onsdag 07.00-18.00

Torsdag 07.00-16.00

Fredag 07.00-14.30

Lördag – söndag 09.00-14.00

Brista ÅVC har stängt följande helgdagar:

1/1, 1/5, 6/6, 21-22/6, 24-26/12 och 31/12.

Brista Återvinningscentral, Returvägen 22.
Telefon: 08-591 202 20.

Är du osäker på hur du ska sortera? läs mer här

Sopor.nu eller ftiab.se

Vanliga frågor om avfall

Om soporna inte är hämtade, avvakta ett dygn och kontakta sedan kundtjänst.

Soporna hämtas mellan 06 och 22. Dina sopor kan komma att hämtas senare än vanligt.

Vanligtvis hämtas sopor mellan 06 och 22 vardagar varannan vecka.

Sopkärl ska placeras med handtaget åt samma håll som sopbilen lämnade det. Vi har olika sopbilar i olika delar av kommunen, så variationer förekommer.

Placera kärlet max 1,5 m från där bilen kan stanna. Se även till att det inte finns något hinder närmre än 1 m bakom kärlet och att det ska vara en fri höjd på 4 m där kärlet placeras. Har du både matavfall och hushållsavfall ska dessa kärl placeras med minst 75 cm mellanrum.

Släng pappers-, plast-, metall- och glasförpackning samt tidningar hos närmaste återvinningsstation.
Läs mer om källsortering på:
Förpacknings- & tidningsinsamlingen

För övrigt avfall såsom batterier, målarfärg, elektronik, sprayburkar, läs mer i respektive avsnitt

Ja, enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen måste alla fastighetsägare ha ett avfallsabonnemang. Det är straffbart att transportera eller göra sig av med eget avfall.

Det omvandlas till biogas. En personbil kan köra drygt 2 km på en soppåse matavfall.

Läs om avfallsavgifterna här.