Sommarabonnemang

Vill du ha tömning av ditt matavfallskärl varje vecka under sommaren? Då bokar du enkelt ett ”Sommarabonnemang” hos oss senast den 30/4. För ett sommarabonnemang för matavfall gäller följande:

  • Du beställer ett sommarabonnemang hos oss.
  •  Ditt bruna matavfallskärl töms varje vecka under veckorna 24 – 35. Detta sker samma veckodag som vi tömmer ditt gröna kärl.
  • Abonnemanget kostar 500 kronor per år.

Om du inte bokar sommarabonnemang…

… tömmer vi matavfall i brunt kärl som vanligt, var 14:e dag, samtidigt som hushållsavfallet i ditt gröna kärl.

I kommunen finns ett flertal utsläppspunkter. Den största delen av Märstas och Rosersbergs tätorter avvattnas till Märstaån och Steningeviken i Mälaren. Sigtuna stads dagvatten avleds till främst i ledningar ut i Mälaren. Dagvatten för med sig de föroreningar som samlas på trafikytor, tätorts- och industriområden (exempelvis tungmetaller, förslitningsprodukter, beläggningsmaterial, olja och näringsämnen). Vattendrag och sjöar dit dagvattnet avleds blir överbelastade vilket kan medföra algblomning, igenväxning, syrefattiga bottnar, samt förgiftning av vattenlevande växter och djur. Samtidigt påverkas vattenbalansen i områden varifrån regnvatten avleds vilket vid minskad infiltration kan medföra skador på vegetationen och orsaka skador på byggnader när grundvattennivån sänks.

SOMMARTIPS!

  • Låt kärlet med matavfall stå utomhus på en plats med så mycket skugga som möjligt.
  • Spraya/stryk lite ättika på insidan och i botten på kärlet, så håller du flugor och lukt borta.
  • Stäng matavfallspåsen ordentligt och byt den ofta.
  • Skölj regelbundet ur kärlet med vatten.
Alla småhusägare som önskar hämtning av matavfall varje vecka under sommarperioden (gäller vecka 24-35) bokar ett abonnemang för detta senast den 30/4. Abonnemanget kostar 500 kronor per år.
Vid all nybyggnation i kommunen prövas möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten. Stadsbyggnadskontoret ställer numera oftast krav på att minst en del av dagvattnet ska hållas kvar inom nybyggda områden.

Boka ditt sommarabonnemang för matavfall

Du som vill ha hämtning av ditt matavfall varje vecka under veckorna 24-35 bokar ett sommarabonnemang hos oss.

Abonnemaget kostar 500 kronor per år.

Du kan boka ditt abonnemang via formuläret nedan.

Abonnemanget fortsätter löpande tills annat meddelas Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Tack för att du sorterar matavfall!
Vårt matavfall blir biogas till våra sopbilar och biogödsel som läggs ut på åkermark, där våra livsmedel odlas. Därför är det viktigt att du bara använder de bruna papperspåsarna som vi delar ut.

Hämtning av matavfall varannan vecka gör att vi använder vår biogas på det miljöbästa sättet.

Mindre antal hämtningar, under en period då det uppstår mindre mängder matavfall, sparar på biogasen och minimerar tunga transporter.

Vanliga frågor om renhållning

Om soporna inte är hämtade avvakta ett dygn, kontakta sedan kundtjänst. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Soporna hämtas mellan 6-22. Dina sopor kan komma att hämtas senare än vanligt.

Vanligtvis hämtas sopor mellan 6-22 vardagar varannan vecka.

Ställ kärlen så som sopbilen lämnar dem.

Släng pappers-, plast-, metall- och glasförpackning samt tidningar på närmaste återvinningsstation.
Läs mer om källsortering på:
Förpacknings- & tidningsinsamlingen

För övrigt avfall såsom, batterier, målarfärg, elektronik, sprayburkar, mm se:
Farligt avfall – www.sigtuna.se

Ja, enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen måste alla fastighetsägare ha ett avfallsabonnemang. Det är straffbart att transportera eller göra sig av med eget avfall.

Det omvandlas till biogas. En personbil kan köra drygt 2 km på en soppåse matavfall.

Läs om avgifter för sophämtning på sigtuna.se:
Avgifter för sophämtning