Sommarabonnemang

Vill du ha tömning av ditt matavfallskärl varje vecka under sommaren? Då bokar du enkelt ett ”Sommarabonnemang” hos oss senast den 30/4. För ett sommarabonnemang för matavfall gäller följande:

  • Du beställer ett sommarabonnemang hos oss.
  •  Ditt bruna matavfallskärl töms varje vecka under veckorna 24 – 35. Detta sker samma veckodag som vi tömmer ditt gröna kärl.
  • Abonnemanget kostar 500 kronor per år.

Om du inte bokar sommarabonnemang…

… tömmer vi matavfall i brunt kärl som vanligt, var 14:e dag, samtidigt som hushållsavfallet i ditt gröna kärl.

SOMMARTIPS!

  • Låt kärlet med matavfall stå utomhus på en plats med så mycket skugga som möjligt.
  • Spraya/stryk lite ättika på insidan och i botten på kärlet, så håller du flugor och lukt borta.
  • Stäng matavfallspåsen ordentligt och byt den ofta.
  • Skölj regelbundet ur kärlet med vatten.
Alla småhusägare som önskar hämtning av matavfall varje vecka under sommarperioden (gäller vecka 24-35) bokar ett abonnemang för detta senast den 30/4. Abonnemanget kostar 500 kronor per år.
Vid all nybyggnation i kommunen prövas möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten. Stadsbyggnadskontoret ställer numera oftast krav på att minst en del av dagvattnet ska hållas kvar inom nybyggda områden.

Boka ditt sommarabonnemang för matavfall

Du som vill ha hämtning av ditt matavfall varje vecka under veckorna 24-35 bokar ett sommarabonnemang hos oss.

Abonnemaget kostar 500 kronor per år.

Du kan boka ditt abonnemang via formuläret nedan.

Abonnemanget fortsätter löpande tills annat meddelas Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Tack för att du sorterar matavfall!
Vårt matavfall blir biogas till våra sopbilar och biogödsel som läggs ut på åkermark, där våra livsmedel odlas. Därför är det viktigt att du bara använder de bruna papperspåsarna som vi delar ut.

Hämtning av matavfall varannan vecka gör att vi använder vår biogas på det miljöbästa sättet.

Mindre antal hämtningar, under en period då det uppstår mindre mängder matavfall, sparar på biogasen och minimerar tunga transporter.

Boka nu

Vanliga frågor om avfall

Om soporna inte är hämtade, avvakta ett dygn och kontakta sedan kundtjänst.

Soporna hämtas mellan 06 och 22. Dina sopor kan komma att hämtas senare än vanligt.

Vanligtvis hämtas sopor mellan 06 och 22 vardagar varannan vecka.

Sopkärl ska placeras med handtaget åt samma håll som sopbilen lämnade det. Vi har olika sopbilar i olika delar av kommunen, så variationer förekommer.

Placera kärlet max 1,5 m från där bilen kan stanna. Se även till att det inte finns något hinder närmre än 1 m bakom kärlet och att det ska vara en fri höjd på 4 m där kärlet placeras. Har du både matavfall och hushållsavfall ska dessa kärl placeras med minst 75 cm mellanrum.

Släng pappers-, plast-, metall- och glasförpackning samt tidningar hos närmaste återvinningsstation.
Läs mer om källsortering på:
Förpacknings- & tidningsinsamlingen

För övrigt avfall såsom batterier, målarfärg, elektronik, sprayburkar, läs mer i respektive avsnitt

Ja, enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen måste alla fastighetsägare ha ett avfallsabonnemang. Det är straffbart att transportera eller göra sig av med eget avfall.

Det omvandlas till biogas. En personbil kan köra drygt 2 km på en soppåse matavfall.

Läs om avfallsavgifterna här.