Sortera dina sopor

Gamla förpackningar kan återvinnas och bli till nya förpackningar eller produkter. Kapsylen kan bli en mutter. Till och med farligt avfall kan bli något nytt om det bara sorteras rätt. Det som kan återanvändas eller är farligt avfall kan du lämna på återvinningscentralen eller återvinningsstationer. För dig som har en röd box erbjuder vi hämtning vid fastigheten.

Det som ska sorteras ut från soppåsen:

  • Batterier.
  • Elavfall, allt som drivs av el och batterier kan behandlas separat.
  • Farligt avfall som kan skada människor, djur och miljö.
  • Förpackningar, t.ex. mjölkpaket, konservburkar, chipspåsar, schampooflaskor och syltburkar.
  • Grovavfall, d.v.s. saker som är för stora eller för tunga för att slängas i soppåsen. Det gäller även saker som inte brinner så bra, t.ex. porslin och jord.

Med källsortering och återvinning bidrar du till en bättre miljö.

  • Matavfall kan sorteras ut för att bli biogas.
  • Möbler kan du lämna till Love & Hope eller Återbruket för återanvändning.
  • Kläder kan ges till Love & Hope, butiken Skänkt & Återhängt eller Röda Korset för återanvändning.
  • Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstationen för återvinning.
  • Till Brista Återvinningscentral kan du lämna sorterat grovavfall för återvinning.

Brännbart avfall ska läggas i soppåsen och sedan i det gröna kärlet. Det är enligt lag förbjudet att transportera hushållssopor, de måste slängas i sopkärlet.

Har du mycket sopor?

Om du tillfälligt har mycket sopor kan du köpa “hämtning betald” -säckar. Säckarna ställs på det gröna kärlet och hämtas vid ordinarie hämtning. Säckarna köper du genom renhållningen eller på Brista Återvinningscentral. Inga andra säckar hämtas av entreprenören.

Är ditt gröna kärl ofta för fullt kan du beställa en större storlek, se länk till renhållningstaxan för mer information om priser. För att byta storlek kan du använda vårt formulär på sidan Ansökan om Kärlbyte.

Grovavfall eller skrymmande avfall kan istället lämnas på Brista Återvinningscentral.

Nedladdningsbara dokument:

Sorteringsguide

Är du osäker på hur du ska sortera? läs mer här

Sopor.nu eller ftiab.se

Vanliga frågor om avfall

Om soporna inte är hämtade, avvakta ett dygn och kontakta sedan kundtjänst.

Soporna hämtas mellan 06 och 22. Dina sopor kan komma att hämtas senare än vanligt.

Vanligtvis hämtas sopor mellan 06 och 22 vardagar varannan vecka.

Sopkärl ska placeras med handtaget åt samma håll som sopbilen lämnade det. Vi har olika sopbilar i olika delar av kommunen, så variationer förekommer.

Placera kärlet max 1,5 m från där bilen kan stanna. Se även till att det inte finns något hinder närmre än 1 m bakom kärlet och att det ska vara en fri höjd på 4 m där kärlet placeras. Har du både matavfall och hushållsavfall ska dessa kärl placeras med minst 75 cm mellanrum.

Släng pappers-, plast-, metall- och glasförpackning samt tidningar hos närmaste återvinningsstation.
Läs mer om källsortering på:
Förpacknings- & tidningsinsamlingen

För övrigt avfall såsom batterier, målarfärg, elektronik, sprayburkar, läs mer i respektive avsnitt

Ja, enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen måste alla fastighetsägare ha ett avfallsabonnemang. Det är straffbart att transportera eller göra sig av med eget avfall.

Det omvandlas till biogas. En personbil kan köra drygt 2 km på en soppåse matavfall.

Läs om avfallsavgifterna här.