Driftinformation

Eventuella driftstörningar som uppstår i vatten- och avloppsförsörjningen samt i avfallshanteringen redovisas nedan.

VA

Avfall

Planerade och pågående arbeten

Nedan hittar du de arbeten vi på Sigtuna Vatten och Renhållning planerar eller utför.

VA

Sh bygg kommer att utföra renovering av VA-ledningsnätet vid Västra Bangatan 31-33. Den aktuella sträckan framgår av figuren nedan.

Ledningsarbetet kommer att innebära transporter till och från arbetsområdet. Området kommer att stängslas in under arbetet, vilket kan leda till att angöringsvägar till området kommer att vara stängda under anläggningsperioden.

Arbetet beräknas påbörjas vecka 42 och kommer att pågå under hösten.

Vi hoppas på ert överseende med eventuella störningar av detta arbete!

Vid frågor kontakta

Marcus.larsson@sigtunavatten.se

eller

Hakan.pettersson@sigtunavatten.se

Avfall

Sigtuna Vatten & Renhållning bygger en ny återvinningscentral på Voltgatan i Märsta. Den nya återvinningscentralen kommer att ersätta Brista återvinningscentral under 2020.

Sigtuna kommun, Teknik&Natur utför markarbetena. Modulo Systems har upphandlats för att leverera och montera en modulär ramp/plattform av betong tillsammans med personalutrymmen.

Plattformen kommer att användas för avfallslämning i containrar samt utnyttjande av utrymmen inuti byggnaden, bland annat hantering av återbruksmaterial. Avfall och byggmaterial för återbruk kommer även kunna lämnas i containrar och tippfickor i markplan.